Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

weselefigara
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viamajkey majkey
weselefigara
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viamajkey majkey
weselefigara
9434 a2e2 500
Reposted fromadejsza adejsza viaclerii clerii
weselefigara
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaclerii clerii
weselefigarahow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaclerii clerii
3874 1736
weselefigara
9486 63aa 500
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
weselefigara
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaclerii clerii

May 21 2017

weselefigara
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viaclerii clerii
weselefigara
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadymunalisa ladymunalisa
weselefigara
4755 f5fb 500
weselefigara
3040 07f4 500

May 18 2017

weselefigara
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation viaclerii clerii
weselefigara
8309 def7
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii

May 17 2017

weselefigara
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viamajkey majkey
weselefigara
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viamajkey majkey
weselefigara
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
weselefigara

May 15 2017

weselefigara

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viaclerii clerii
weselefigara
9386 db0f
Reposted fromvintage-style vintage-style viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl