Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

2948 5cc0 500

ingelnook:

freckly @weheartit

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
weselefigara
Reposted fromDennkost Dennkost viaclerii clerii
weselefigara
6191 8da0 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabanitka banitka
weselefigara
6008 a2d8
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris viabanitka banitka

June 25 2017

weselefigara
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky viabanitka banitka
weselefigara
weselefigara
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viabanitka banitka

June 24 2017

weselefigara
6444 5fd7 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viabanitka banitka
weselefigara
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viabanitka banitka
Trust god
Reposted fromweheartit weheartit viabanitka banitka
weselefigara
2993 8d79 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viabanitka banitka
weselefigara
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viabanitka banitka
weselefigara
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viabanitka banitka
weselefigara
1922 9ced
♥♥
Reposted fromolass olass viabanitka banitka
weselefigara
7044 66c7
Reposted fromkarahippie karahippie viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl