Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

weselefigara
2993 8d79 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viabanitka banitka
weselefigara
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viabanitka banitka
weselefigara
Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko, jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
weselefigara
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viabanitka banitka
weselefigara
1922 9ced
♥♥
Reposted fromolass olass viabanitka banitka
weselefigara
7044 66c7
Reposted fromkarahippie karahippie viabanitka banitka
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viabanitka banitka

June 23 2017

weselefigara

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaclerii clerii
weselefigara
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
weselefigara
5151 29dd
weselefigara
weselefigara
7360 f231

June 22 2017

7336 64e3 500
weselefigara
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaclerii clerii
weselefigara
8545 15e4 500

June 21 2017

weselefigara
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaclerii clerii
weselefigara
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaclerii clerii
weselefigara
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl