Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

weselefigara
5877 42f5 500
Arnold Odermatt, "Stansstad", 1963
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
weselefigara
6563 e8b7 500
Reposted fromnyaako nyaako
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
weselefigara
6566 9ed1 500
Reposted fromnyaako nyaako
weselefigara
6570 5585
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
weselefigara
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako
weselefigara
6589 1844 500
Reposted fromnyaako nyaako
weselefigara
6734 0e63
Reposted byki-adi ki-adi

July 21 2019

weselefigara
3032 b8af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannem joannem
weselefigara
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viajoannem joannem
weselefigara
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viajoannem joannem
weselefigara
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viajoannem joannem
weselefigara
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viajoannem joannem
weselefigara
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajoannem joannem
weselefigara
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viajoannem joannem
8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viajoannem joannem
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viajoannem joannem
weselefigara
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viajoannem joannem
weselefigara
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viajoannem joannem
weselefigara
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...